Zalim Padişah ile Sadık Derviş

İşittim ki, bir fakir, bir padişah huzurunda doğru bir söz söylemiş, bu söz o büyük padişaha dokunmuş, incinmiş. Azametini, kudretini göstermek için, fakiri zindana arttırmıştı. Fakir, hapishanede iken, dostlarından biri o fakire gizlice: «A kardeş, demiş, sen de o sözü söylememeliydin.»

Buna karşı fakir: «Cenabı Hakkın emrini tebliğ etmek ibadettir. Zindandan korkmam, çünkü zindan bir saatlik bir iştir!» cevabını vermiş.

Fakir ile dostunun bu konuştuklarını birisi duymuş ve hemen padişaha yetiştirmiş.

Padişah gülmüş: «Zavallı, yanlış düşünüyor-, zindan bir saatlik iştir, diyor. Bilmiyor ki, o hapishanede ölecektir.» demiş.

Bu söz de padişahın kölelerinden birisi tarafından fakirin kulağıma fısıldanmış. Fakir o köleye şöyle demiş: «Tarafımdan padişaha söyle. De ki, ben hiç müteessir değilim. Bence zaten dünyanın kendisi bir saat’liktir, ziyade değildir. Beni elimden tutup hapisten çıkaracak olsan sevinmem. Başımı kesecek olsan onada gam yemem. Senin hâzinen varsa,, buyruğun her
yerde yürüyorsa; ben de aile derdi, mahrumiyet ve ıstırap içinde, korku, mihnet içinde bunalmış kalmışsam, ölüm kapısından içeri, girdiğimiz zaman bir hafta içinde müsavi oluruz. Şu beş günlük dünya devletine gönül verme. Halkın gönlünün dumaniyle kendini yıkma. Senden evvel, senden daha fazla kazananlar bulunmadı mı? Onlar, zulmederek cihanı yıkmadılar mı? Öyle yaşa ki, öldüğün vakit seni tahsin etsinler, iyilikle ansınlar, mezarına lânet savurmasınlar.

Kötü âdet koymamaya çalış; çünkü kötü âdetler için herkes bu âdeti çıkarana lânet olsun der.

Kudret, kuvvet sahibi bir kimse, yücelikte en son noktayı bulsa, âkıbet mezar toprağı onu altına almıyor mu?»

Padişah ihtiyarın sözlerine kızdı: «Şu ihtiyarın dilini ensesinden çıkarın» dedi. Hakikatleri bilen ihtiyar cevap verdi: «Padişahım* senin bu sözlerinden de korkmam. Dilsizlikten de gam
yemem. Çünkü Cenabı Hak gönülden geçen şeyleri de bilir. Gerek zaruret çekeyim, gerek zulüm göreyim, sonum hayır olsun ikisinin de ehemmiyeti yoktur.»

Arkadaş! Sonun iyi olursa, çektiğin matem güveyilik yerine geçer.

Kaynak : Bostan ve Gülistan Kitabı
"Bu sayfa 355 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın