Uyan gafletten ey gâfil seni aldatmasın dünya

Uyan gafletten ey gâfil seni aldatmasın dünyâ,

Yakanı al elinden kim seni sonra kılar rüsvâ.

Ne sandın sen bu gaddârı ki tâ böyle anı sevdin,

Anı her kim ki sevdiyse dinini eyledi yağmâ.

Adâvet kılma kimseyle sana nefsin yeter düşmân

Ki asla senden ayrılmaz ömür âhir olunca tâ.

İşittin Hakk Rasûlünden nice âyât‐u ahbârı,

Veli nîdem ki kâr etmez bu öğütler sana aslâ.

Bu zâhir gözünü örtüp bana tut cân ile gönlün

Ki her bir sözün içinde duyasın cevher‐i manâ.

Kelâm‐ı Mustafâ zevkin dimâğında bulagör kim

Muadil olmaz ol zevke hezâran “men ile selvâ.”

Kemâl‐i devlet istersen oku ayât‐ı Kur’ânı

Ki her harfin içinde var Niyâzî bin dürr‐i yektâ

 

Niyazi-i Mısri
"Bu sayfa 266 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın