Su Mecrasına Akar (Mehmed-i Faik-i Şirani)

Hace Mehmed-i Faik-i Şirani  (Kaddesallahu Sirrahu)

Mahallemizde bulunan Süleyman emmi, oğlunu küçükken hafızlığa göndererek, hafız olarak yetiştirmiş. Gün gelmiş, Süleyman emminin oğlu saçlarını uzatıp, namaz kılmaz, kuran okumaz biri olmuş.

Süleyman emmi bu duruma çok üzülmüş. Hacı Faik Efendiye giderek- ” Faik Efendi, bizim bu çocuğun hali ne olacak.” Demiş. Faik Efendide ” Süleyman Efendi su mecrasına akar. Sabredin, o kendi yerini bulacaktır.” Demiş.

Bunun üzerine Süleyman emmi, oğlunun yetiştirildiği şekilde yaşantı içine girmesini, bir süre sabırsızlıkla beklemiş. Hacı Faik Efendi beş vakit namazını da Hanönü Cami’inde kılarmış. Süleyman emmi ikindi namazını kılıp, camiden çıkarken Faik Efendiyi görünce ” Faik Efendi de bizim oğlanın durumunu bilemedi. ” diye düşünmüş.

Camiden çıkıp Hanönü köprüsüne doğru yürürken; cami duvarındaki çeşmeden, oğluna benzeyen birinin abdest aldığını görür. Hem yürür hem de abdest alana bakar. Başı ile takip etme mesafesi bitince, geri dönüp dikkatlice yine bakar. Abdest alanın, oğlu Ömer Hafız olduğuna kanaat getirir.

Doğruca Hacı Faik Efendinin evine gider. Bir taraftan da; Faik Efendi hakkında içinden geçirdiği düşünceden, mahcubiyet duyar. Faik efendiye; oğlunun abdest aldığını, saclarını kestirdiğini, namaza gitmeye hazırlık yaptığını söylemeyi düşünür.

Eve gidince Faik Efendi, Süleyman emmiyi ayakta karşılamış. Daha o bir şey söylemeden ” Süleyman Efendi önemli olan, suyun mecrasına akmasıydı. Gözün aydın olsun. Oğlun eski haline döndü.” Demiş.

Karşıdaki âlim olunca, ona söze ne gerek var. Rabbim sevdiği kullarının kalbine, ilham veriyor.

Süleyman emmi; yetiştirdiği oğlunun güzel günlerini gördü. Oğlu müftü oldu. Müftülük yaptığı yerlerde, çok güzel hizmetler yaptı.

Bu hatırayı günümüz toplumunda, çocukları hakkında endişe duyan insanlara anlatırım. Önemli olan çocuklarımızı, helal lokma ile büyütmemiz, onlara inancını, Allah ve Peygamber sevgisini verebilmemizdir. Sonra da söylediklerimizi kendimiz yaşamamızdır.

Bizim çocuklarımızda, anne babasının gösterdiği yolda yürüyecek, onların istediği gibi insan olacaktır.

” TARLAYA NE EKERSEK, GÜZ GELİNCE ONU BİÇECEĞİMİZİ UNUTMAYALIM.”

Kaynak : A.Hamdi ERTEKİN

Şiranlı Mustafa Efendinin hayatı İskilip’in sesi internet sitesinde, Hamdi Ertekin hocamızca kaleme alınan, İskilipli büyük alimlerdendir. Yurt çapında kendisine bağlı, tarikat ehli insanlar bulunmaktadır.
"Bu sayfa 241 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın