SİLSİLE-İ ŞERİF

1.) Hazreti Muhammed Mustafa                       (Sallallahü aleyhi ve Sellem)

2.) Hazreti Ebubekir Sıddık                               (Radiyallahü anhü)

3.) Hazreti Selman-ı Farisi                                (Radiyallahü anhü)

4.) Hazreti Kasım b.Muhammed                     (Radiyallahü anhü)

5.) Hazreti Cafer-i Sadık                                    (Radiyallahü anhü)

6.) Hace Beyazit-i Bestami                                (Kaddesallahu Sirrahu)

7.) Hace Ebul Hasen Harakani                         (Kaddesallahu Sirrahu)

8.) Hace Ebu Ali Fermedi                                  (Kaddesallahu Sirrahu)

9.) Hace Yusuf Hamedeni                                 (Kaddesallahu Sirrahu)

10.) Hace Abdulhalik Gucdüveni                     (Kaddesallahu Sirrahu)

11.) Hace Arif Rivegeri                                       (Kaddesallahu Sirrahu)

12.) Hace Mahmud Fağnevi                              (Kaddesallahu Sirrahu)

13.) Hace Ali Ramiteni                                       (Kaddesallahu Sirrahu)

14.) Hace Muhammed Baba Semmasi            (Kaddesallahu Sirrahu)

15.) Hace Seyyid Emir Külal                              (Kaddesallahu Sirrahu)

16.) Hace Muhemmed-ül Buhari  Nakşibendi     (Kaddesallahu Sİrrahu)

17.) Hace Alauddin Attar                                    (Kaddesallahu Sirrahu)

18.) Hace Yakup Çerhi                                        (Kaddesallahu Sirrahu)

19.) Hace Ubeydullah Ahrar                              (Kaddesallahu Sirrahu)

20.) Hace Muhammed Zahit                             (Kaddesallahu Sirrahu)

21.) Hace Muhammed Derviş                           (Kaddesallahu Sirrahu)

22.) Hace Muhammed Semerkandi Emkeneki   (Kaddesallahu Sirrahu)

23.) Hace Muhammed Baki Billah                  (Kaddesallahu Sirrahu)

24.) Hace İmam-ı Rabbani  Ahmed-i Faruki     (Kaddesallahu Sirrahu)

25.) Hace Muhammed Masum Faruki           (Kaddesallahu Sirrahu)

26.) Hace Seyfüddin el-Berekat Faruki          (Kaddesallahu Sirrahu)

27.) Hace Nur Muhammed Bedayuni             (Kaddesallahu Sirrahu)

28.) Hace Mazhar Can-ı Canan Şemsüddin  (Kaddesallahu Sirrahu)

29.) Hace Abdullah Dehlevi                              (Kaddesallahu Sirrahu)

30.) Hace Mevlana Halid-i Bağdadi                (Kaddesallahu Sirrahu)

31.) Hace Abdullah (Mekki) Rumi Revani     (Kaddesallahu Sirrahu)

32.) Hace Seyyid Yahya Dağıstani                   (Kaddesallahu Sirrahu)

33.) Hace Mustafa Şirani                                   (Kaddesallahu Sirrahu)

34.) Hace Ahmed-i Niksari                                (Kaddesallahu Sirrahu)

35.) Hace Mehmed-i Faik-i Şirani                    (Kaddesallahu Sirrahu)

36.) Hace Müderris Mehmed Tosyevi             (Kaddesallahu Sirrahu)

37.) Hace İsmail Hakkı İhrami                         (Kaddesallahu Sirrahu)

38.) Hace Mehmed Tığlı İskilibi                       (Kaddesallahu Sirrahu)

39.) Hace Zeynel Abidin Şirani                         (Kaddesallahu Sirrahu)

40.) Hace Muhammed Çevliki Seyabani         (Kaddesallahu Sirrahu)
"Bu sayfa 0 kere görüntülendi."