Niksar Yağıbasan Medresesi

HACI AHMET NİKSARÎ K.S: Halk arasında  Hoca Ahmet Niksari ya da Şeyh Hacı Ahmet Efendi diye bilinen Hacı Ahmet Karahan, 1279 (1861) yılında Mesudiye ilçesinin Beyseki köyünde doğdu. İlk eğitimini devrin alimlerinden olan babası Yusuf Efendi’den almış daha sonra Çorum’a giderek Şeyranlı Şeyh Mustafa Efendi’den yıllarca ders görerek icazet almıştır. 1889 Yılında hocasının isteği üzerine Niksar’a dönerek Nizamettin Yağıbasan Medresesinde ders vermeye başlamıştır. 1910 yılında aynı medresenin müderrisliğine atanmıştır.

dis-genelDanişmendliler’in Sivas kolu hükümdarı olan Nizameddin Yağıbasan (vefâtı 1164) tarafından Tokat hudutları içerisinde inşaa ettirilen medrese Niksar’dadır.

1157–1158’de Niksar Kalesi’nde yaptırılan ve tıp tahsili verilen Yağıbasan Medresesi, Anadolu’nun ilk medresesi olarak biliniyor. Giriş kapısı üzerindeki kitabede şu ifade yer almaktadır: “Bu mübârek bina, el melik el âlem, el âdil ebu-l Muzaffer Yağıbasan bin Melik Gazi bin Melik Danişment’in emri ile 552 (Hicrî) senesinde yapılmıştır.” 2010 senesinde restore edilerek günümüzde bir kültür varlığı olarak korunmaktadır.

 

 

 

 

yagibasan-medresesi-16

icyagibasan-medresesi-hakkinda-kisa-bilgitokat-yagibasan-medrese

 
"Bu sayfa 669 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın