Kibir

Kibir insanı şirke kadar götürebilir.

Kendini hiç durmadan öven birini görürseniz ondan uzak durunuz. Çünkü kendini çok öven çok yanılmaya ve çevresine çok zarar vermeye mahkumdur.

Bir Müslüman, Peygamberler dışındaki büyüklerin masum (ismet sıfatıyla sıfatlı günahsız) olduğunu iddia ediyorsa ondanda kaçınız…

Büyük insanlar mütevazidir. Kendilerini övmezler ve övülmekten haz etmezler.

Övgülerde, gizli şirk olabilir. Biz Resulullah Efendimizi övebiliriz. Çünkü Allah onu övmüş ve iman eden kullara ona salat ve selam getirmeleri emr olunmuştur. İnsanın kurtulmak ve ebedi saadete nail olmak için için ahir zaman Peygamberine iman etmesi onu kendi canından ve sevdiği kimselerden daha fazla sevmesi, ona biat ve itaat etmesi, onun Hak katından getirdiği Kurana uyması, ayrıca Sünnetine sarılması, onu tanıması, onun ahlakı ile ahlaklı olması, (Allah’ın izni ile yapacağı) şefaate nail olmak için vesile ve sebeplere yapışması, onun (zamanındaki) vekiline, halifesine biat ve itaat etmesi gerekir.

İnsanın kendini beğenmesi, kendisini övüp durması, ben hata etmem demesi, nefsini yüksekte görmesi çok büyük ve öldürücü bir hastalıktır…

Hatalardan (elden geldiği kadar) kurtulmanın çareleri nelerdir?

1.Kendisini kurtaracak derece faydalı ve kurtarıcı ilimleri öğrenip alim olamaktır. Bu ilimlerin başında ilmihal gelir.

2.Râsih, Rabbani, ilmiyle amil icazetli alimlere, fakihlere, meşayihe, mürşidlere, rehberlere bağlı olmak.

3.Onların rehberliğinde Kuranın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak ve öğütleri tutmak.

4.Kuran ve Peygamber ahlakı ile ahlaklanmak.

5.Nefsi emmaresi ve şeytan ile büyük cihad yapmak.

6.Emmare derecesinden en az levvame derecesine yükselmek.

7.Kibirden, gururdan, nefsaniyetten, kendini beğenmekten kurtulmak için büyüklerden ders almak.

8.Kendini tebrie etmemek (temize çıkartmamak, aklamamak)

9.Günahlarını, cürümlerini, kusurlarını, hatalarını itiraf ile Rab Tealadan af dilemek.

10.Şartlarına riayet ederek tevbe etmek.

11.Hüsni hatime konusunda endişeli olmak. (iman ile yaşayıp, iman ile ölmek)

12. Hocasını, hoca efendisini, şeyhini, mürşidini putlaştırmamak.

13. Kendisini hayırlı ve salih amellerinin değil, Hak tealanın rızasının, kereminin, affının kurtaracağını bilmek.

14. Olabildiğince mütevazi ve alçak gönüllü olmak.

15. Öncelikle kendi haline ve sonra alemin haline ağlamak, üzülmek.

16. Öğrendiği, bildiği iyi ve doğru bilgileri hayata uygulamak.

Eskiden nice büyüklerimiz yaşamışlarki, son derece faziletli olmalarına rağmen nefslerini zerrece övmemişlerdir. Resulullah Efendimiz ismet sıfatına sahipti. Allah onu Adem oğullarının seyyidi yapmıştı ama o bundan dolayı fahr etmezdi, hamd ve şükür ederdi.

Gurur ve kibir, imana büyük zarar verir. 

Tevazu, tevbe, alçakgönüllülük, hatalarını kabul insanın biiznillah kurtulmasına vesile olur…

Cenabı Hak bizleri gururdan, kibirden, kendini beğenmekten korusun. 

 

Kaynak: Milli Gazete  Mehmet Şevket Eygi
"Bu sayfa 65 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın