İsm-i Şerifin Anlam ve Fazileti

Kanserli bir arkadaşın tecrübe ettiği ve şifa bulduğu ism-i şerif

ÜÇÜNCÜ İSM-İ ŞERİF’İN BAZI HAVASLARI

ism-i şerif 3

“Ey bütün işlerinde hamdolunmaya layık olan Allah Ya Allah”

 • Sühreverdi Rahimehullah ‘ın beyanı veçhile: her kim abdestli bir şekilde temiz elbiseler giyinmiş olarak Cuma günü namazdan önce tenha bir yerde bu ism-i şerifi iki yüz defa gizlice okursa isteği ne olursa olsun kendisi için kolayca hasıl olur. Tabiplerin ilaç yapmaktan aciz kaldıkları hasta da bu minval üzere ism-i şerifi tilavet etse eceli gelmediyse mutlaka iyileşir.
 • Her kim Cuma günü gusül abdesti alıp temiz elbiseler giyinerek namaza gider ve namazdan sonra tenha bir yerde oturarak bu ism-i şerifi tam bir ihlas ve düzgün niyet ile iki yüz kere okursa güneşin gökten inmesini yahut şimşeği ve rüzgarı durdurmayı istese bile Allah’ın izniyle muradına hasıl olur. Ancak bu tasarruf için sağlam bir inanç ve kalbinde Müslümanlara karşı kin ve nefret bulunmaması gerekir. Özellikle okuma esnasında kalbini Allah-u Te’ala ’dan gayri her şeyden boş tutup bütünüyle bu ismin sahibine bağlanması gerekir, aksi takdirde abes ile iştigalden ileri geçemez.
 • Her kim kırk gün müddetince her gün bu ism-i şerifi dört bin dört yüz kırık dört (4444) kere okuduktan sonraki Cuma gününde öğlen vakti gusül abdesti alarak, buhur yakarak, Cuma namazı için mescide yöneleri de cumanın akabinde bu ism-i şerifi huzur-u kalp ile iki yüz kere okursa Allah-u Te’ala kalbinin hastalığını sıhhata tebdil eder ve o kişiye manevi yolda Hakk Te’ala ya tam bir teveccüh hasıl olur. Bu kişi Allah-u Te’ala nın her şeye gücü yeten bir hazır ve nazır olduğu itikadı ile, kalbini boş düşüncelerden, kinden, hasetten, gıybetten koruyarak ve kalp aynasını ğillu ğişden arındırarak bu vazifeyi yaparsa Allah-u Te’ala olmayacağı düşünülen her şeyi kendisi için oldurur.
 • Her kim heresin kendisini sevmesini ve öğmesini murad ediyorsa, bu ism-i şerifi her gün on bin kere, her gece de on bin kere olmak suretiyle hiç ara vermeden tevatür ve tevali üzere elli gün ve elli gece okumaya devam etmelidir. Dua sahibi olan kişi, bu ism-i şerifleri kitaptan okumakla kalanlar değildir. Gerçek dua sahibi, duanın sırları ve esmanın acayiplikleri kalbinin levhalarında nakşolunan kişidir ki bu makamda olan birinin duası daha duaya başlamasıyla birlikte sona ermeden kabule şayan olur. Duası kabul olan kişi manevi yola yabancı olan ecnebilere: “bu iş benim duam ile hasıl oldu” diye söylememelidir ki, gerçek dua ehlinden olabilsin de, dua nemmamlarından olmasın.Çünkü insanların çoğu kendini beğenerek güya keramet fezasında koşturmuşlardırç fakat niyetleri doğru olmadığı için dua sahralarında helak olmuşlar, kendileri doğru yoldan saptıkları gibi birçoklarını da saptırmışlardır.Bu dualarla meşgul olan kişinin Allah için halis ve muhlis olması gerekir ki dünya ahiret meramına ulaşabilsin. Dua ve zikirlere devam eden kişi birçok manevi haller, acayiplikler ve ervahın eşkalinin zuhuru gibi garipliklerle karşılaşsa da böyle azıcık sermayelere aldanmamalıdır. Bilakis Kur’an-ı Mecid’de “Gözü kaymadı ve kalbi (Allah-u Te!ala’yı aramanın dışına) taşmadı”  (Necm Suresi,17) kavl-i şerifiyle methedilen Sultanü’l  enbiya, Burhanü’l esfiya Ahmed-i Mücteba, Muhammed Mustafa s.a.v e uymalıdır.
 • Bu ism-i şerifin bir hassasıda şudur ki; bir kimsenin Allah katında yahut yarattıklarından biri nezdinde bir haceti olsa fakat bunun husulü zora girse, kişi o işinin görülmesi için ne kadar çabalasa da bir türlü muradına eremese, bu kişi Cuma günü guslederek, en güzel ve en değerli elbisesini giyinip mescide gelerek bu hacetinin görülmesi niyetiyle bu ism-i şerifin bereketiyle o hacetini yerine getirir.
 • Her kim bu ism-i şerifi kırmızı akik taşının yüzük kaşı üzerine nakşeder de o yüzüğü şağ elinin en küçük parmağına takar ve onunla hangi muradına yönelirse biiznilllahi Te’ala işleri kolaylık görür.
 • Her kim bu ism-i şerifi ayrı ayrı harfler halinde beyaz bir bez üzerine yazıp da onu sargı şeklinde yaparak başına dolarsa Allah-u Te’ala onu her türlü istenmedik kötü şeyden himaye eder.
 • Bu ism-i şerifi çok zikredenkişiyi Allah-u Te’ala kutublardan yapar, kendisinden hicabı (manevi perdeleri) kaldırır. Bu isim kutubların ve seçkin velilerin virdi olan celali bir isimdir. Çünkü Zat ismidir.
 • Bir kimse doktorların çare bulamayacağı bir derde düşse, bu ism-i şerifi yedi gün okumaya devam etse ya da suyu kendisine içilirse Allah-u Te’ala ona hastalığından şifa verir.Kaynak: Ahmed Mahmud Ünlü Erba’in-i İdrisiyye Kitabından
  Erba’in-i İdrisiyye, Allah’ın İdris (Aleyhisselam) Peygamber’ e Öğrettiği Kırk İsm-i Şerifin Anlam ve Faziletini Anlatan Kitaptır
"Bu sayfa 322 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın