Hatm-i Hacegan’ın Medhi

Erer maksûduna ol kimse Hatm-i Hâcegân eyler

Cihanın makam ve büyüklüğünde büyük kazanç eyler

Bu hatmi okumak çokluk verir mal ve evlatlara

Düşmüşü kurtarır gamından sevinçli eyler

Bu hatmile bulur korkak selamet bulur düşman şerrinden

Borçlu olanları borçlularından azâd eyler

Şifâlar bahş eder hastalara verir sıhhat

Sülûk erbabına esrarını Hakk’ın ayan eyler

Bu hatmin feyz-i ruhanilerin ol kimse anlarsa

Tarîk-ı Nakşibendî üzre Hatm-i Hâcegân eyler (Sefine-i Evliya, c.II, s.42)

Yazı : Bilal GEZMİŞ
"Bu sayfa 304 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın