Fatiha Suresini Okumanın Fazileti

فَاتِحَةُ الْكِتَابُ اُنْزِلَتْ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ

”Fatihatü’l kitab (Fatiha suresi) Arş’ın altındaki bir hazineden indirilmiştir.”(El-Mutteki,el-Hindi,Kenzül Ummal 1/557 No;2501)

Fatiha suresi Hazine suresi diye isimlendirilmesinin sebebi bu hadis-i şerif’tir. Zira o Arşın altındaki bir hazineden bize hediyye edilen çok değerli bir suredir. O kadar değerlidir ki;

فَاتِحَةُ الْقُرْاَنِ تَجْزِى مَالاَ يُجْزِى شَىْءٌ مِنَ الْقُرْاَنِ ، وَلَوْ اَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جُعِلَتْ فِى كَفَةِ الْمِيزَانِ وَجُعِلَ الْقُرْاَنُ فِى الْكَفَةِ الْاُخْرَى فَضُلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ عَلَى الْقُرْاَنِ سَبْعَ مَرَّتٍ

” Fatiha-i Şerife, Kur’an dan hiçbirşeyin kifayet edemiyeceği şeylere kafi gelir (hiçbir surenin göremiyeceği işi görür) ve eğer Fatiha terazinin bir gözüne konsa,bütün Kur’an da terazinin öbür gözüne konsa,elbetteki,Fatiha-i Şerif bütün Kur’an-a yedi kere üstün gelir.” (Ebu Nuaym,Deylemi,el-Firdevs 3/144 no; 4386)

Zira bu sure  bütün kitapların özüdür,bu yüzden bu sureyi okuyana ;

مَنْ قَرَاَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَكَاَنَّمَا قَرَاَ التَّوْرَيةَ وَالْاِنْجِيلَ وَلزَّبُورَ وَالْفُرْقَانَ

”Her kim Fatiha-i Şerifeyi okursa sanki Tevratı,İncili,Zeburu ve Kur’an-ı okumuş gibidir.” (Ebu Ubeyd,Suyuti,Dürrü’l-Mensur;1/16)

Sadece Kur’an-ı Kerimi değil diğer büyük kitaplarıda okumuş gibidir.Bütün kitapların muhtasarı da denilebilir.

Ebu Saidi’l Hudri şöyle rivayet etmiştir; Bir kere Rasulullah (Sallallahü ve Sellem) bizi 30 atlıdan müteşekkil bir birlik olarak gönderdi.Araplardan bir kavmin yanına konduk ve bizi misafir etmelerini istedik.Ancak onlar bizi misafir etmek istemediler.Akşam bir cariye gelerek ”Obamızın reisi Selim’i bir akreb soktu.Onunla meşgul olacak erkekler de şu anda yoklar.Sizde rukye(hastalıklara karşı okuma)  yapan biri var mı? diye sorunca Ebu Saidil Hudri kendilerini misafir etmemelerinden dolayı pazarlık yaparak 30 koyun karşılığı okudu ve adam şifa buldu.Ancak Medine’ye geri dönüşlerinde bu meseleyi Efendimize arz ettiler.Efendimiz    وَمَا يُدْرِيكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ Sen Fatihanın rukye olarak okunacağını nerden biliyordun? diye sorunca اُلْقِىَ فِى رَوْعِى İçimden öyle geçti” diye cevap verdi.Bunun üzerine Efendimiz (Sallallahü ve Sellem) اَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ ”Aldığınız koyunları paylaşın bana da bir hisse ayırın buyurarak.Hem Rukye’nin ve bu hususta alınan paranın veya malın caiz olduğunu beyan etmiş hem de Fatiha-i Şerif’te bu tür sırların olduğunu beyan etmişlerdir.(Buhari,tıp 39,33 Müslim,selam66(2201)Ebu Davud- Tırmızi tıbb 20 (2064,2065) Bu hadiseden dolayıdır ki ;”Fatiha suresi zehirlere şifadır.” buyurulmuştur. [Ebu-ş-şeyh]

Hatme-i Hacegan’da okunan 7 fatihanın sırrını anlatmadan önce Fatiha suresini 7 defa okumanın bazı sırlarını anlatmaya çalışalım;

Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

Bir kimse yatarken 7 defa Fatiha suresini okursa, ölüm hariç her şeyden korunur.

Sağ elini ağrıyan yere koyup, 7 defa Fatiha okur ve “Allah’ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü bender gider. Peygamberin Muhammed s.a.v. davetiyle beni bu acıdan kurtar” diye dua ederse Allah şifa verir.

Fatiha-i Şerife şifa niyeti ile yedi defa okunursa tesirini gösterir.

Fatiha Suresini çok okuyan kişiye, 7 ayeti de cehennem kapılarında kapak olur; cehennem üzerinden salim olarak geçer.

Akrep ve yılan sokan kişi, zehir çıkarıldıktan sonra, ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içirilirse Allah’ın izni ile ağrı geçer.

Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekât Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur.

Hatme-i Hacegan’a başlarken 7 Fatiha okumanın sebebi ise ; Fatiha anahtardır. Her bir Fatiha 7 kat semanın kapılarını bir bir açar. En son katta kabul dergâhı vardır.Hatmenin başında okunan 7 fatihanın sırrı  halkada yapılan bu amel ve  zikirlerin  semanın  her bir kapısından  bir, bir geçerek kabule mazhar olması içindir.

Hatmenin  sonuna doğru okunan 7 Fatiha’nın sebebi ise : Okunan her fatihanın 7 kat siccine kilit olup, kilitlemesi ve yapılan bu güzel amellerin  siccine gitmemesi için okunduğu rivayet edilir.Nefahatül Üns’te ki şu kıssa bunu destekler niteliktedir ;

Şiraz imamı Şemseddin vakıada çektiği zikirlerin yükselmek yerine yere battığını görürünce ;

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعَهُ

”Güzel sözler (Kelime-i tevhid,tekbir gibi) O’na yükselir.O sözleride salih amel yükseltir.)(Fatır suresi 10) bu ayeti celileyi okuyarak neden çektiği zikirlerin Mevla katına yükseltilmediğini tefekkür ederek Ruzbihan Baki’den (Kuddise  Sirruh) tarikat dersi alarak evliyadan olmuştur.(Nefahatül Üns s;774)

İşte hatmenin sonunda 7 Fatiha-i şerif okunmasının sırlarından biri budur.Konumuza Fatiha-i Şerifenin bazı sırlarını sıralayarak devam edelim.

“Yatağa girince, Fatiha ve İhlas suresini okursan, ölümden başka bütün şerler ve kötülüklerden korunmuş olursun.”

“Fatiha-i Şerife ölümden başka her şeye şifadır.”

* “Evinde Fatiha ve Ayet’el Kürsi’yi okuyan kimseye o gün içinde şeytan ve cinninin hiç bir zararı dokunmaz.”

* “Şeytan dört defa acı, acı bağırmıştır: Lanet olunduğu vakit, cennetten çıkarıldığı vakit, Muhammed (a.s.) gönderildiği vakit, Fatiha Suresi indirildiği vakit.”

“Cenabı Ecelli Alâ kuluna bir şey ihsan ettiği vakit o kul “El hamdü lillâh” derse, o nimetin şükrünü eda etmiş olur. İkinci defa, “El hamdü lillâh” derse, Allah Teala onun sevabını yeniler. Üçüncü defa “El hamdü lillâh” derse, bütün küçük günahları affedilir.”

* Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Fatiha-i Şerife’nin esrarı hakkında:

“Mühim bir ihtiyacı olan kimse Fatiha-i Şerife’yi akşam namazının farzından sonra kırk defa okusun ve Cenab-ı Ecelli Alâ’dan ne muradı varsa istesin, muhakkak muradı hasıl olacaktır. Biz tecrübe ettik, sahih olduğunu müşahede ettik.” buyurmuşlardır.

* Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

“Bir kimse evine gelince önce Fatiha Suresini, daha sonra İhlas Suresini okursa, Allah Teala o evden fakirliği giderir, yerine huzur ve bereket ihsan eder.”

* Kırk defa yazılarak suda silinerek içilir, hastanın yüzü ve elleri de aynı su ile silinirse, bi iznillah şifa bulur.

* Tehlike anlarında (10)’ar defa okunur.

* Cuma günü yazılarak taşınırsa cinlerin şerrinden korunur.

* Bu sure yazılır, yağmur suyu ile silinerek içilirse, kalb çarpıntısından ve korkudan şifaya kavuşur.

* Kim Fatiha Suresi’ni “İyyâke nesteıyn”e kadar, Sure-i İhlas’ı sonuna kadar okuduktan sonra “Allâhümmecma’ beynî ve beyne hâcetî kemâ cema’te beyne esmâike ve sıfâtike yâ zel celâli vel ikram” duasını üç kere okursa, Allah’ın izni ile dileği yerine gelir ve bu kişinin duası da makbuldür.

* Farz namazlardan sonra her gün Fatiha-i Şerife’yi (18) defa, yatsı namazından sonra ise (28) defa okuyanın rızkı çoğalır.

* Temiz bir tabağa yazılır. Yazı, gül suyu ile silinir, kulağa damlatılırsa kulak ağrısına şifadır.

* İki rekatlık namazın her rekatında yedişer Fatiha, üçer İhlâs okuyarak namaz kılan kimsenin dileği bi iznillah hasıl olur.

(Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez.) [Deylemi]

(En faziletli sure Fatiha’dır.) [Hâkim]

Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki:

(Senden önce hiç bir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nurla seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha suresiyle, Bekara suresinin son âyetleridir. Bu ikisini okursan, istediğin mutlaka verilir.) [Müslim]

Dua okuması bildirilen yerlerde, Fatiha okumak daha iyidir. Fatiha suresi, duaların en iyisini bildirmek için nazil oldu. İmam, Fatiha dediği zaman, herkesin sessizce okumaları iyi olur; çünkü duaların sonunda hamd etmek müstehabdır. Hamd etmenin en iyisi de, Fatiha okumaktır. (Berika)

Ayrıca “Fatiha-i Şerifeyi okumak insanı Cenab-ı Allah’ın gazabından muhafaza eder.”

اِنَّ الْقَوْمَ لَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ الْعَذَابَ حَتْمًا مَقْضِيًا فَيَقْرَاُ صَبِيُّ مِنْ صِبْيَانِهِمْ فِى الْمَكْتَبِ ‘‘ اَلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‘‘ فَيَسْمَعُهُ وَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِسَبَبِهِ الْعَذَابُ الْاَرْبَعِينَ سَنَةً

”Muhakkak Cenab-ı Allah,bir kavmin üzerine kesinleşmiş azab göndermeyi murad ettiğinde o kavmin çocuklarından biri mektebte Fatiha suresini okur.Allah o çocuğun Fatiha suresini okumasını işitir ve hemen onların üzerinden azabını kırk sene kaldırır.(Keşfül Hafi; 672)

Kaynak : Zikir ve Hatmei Hacegan Kitabı
"Bu sayfa 9.983 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın