Din Kardeşlerimizi de Unutmayalım!

Ykardesüce Allah buyuruyor.
Mü’min’ler ancak kardeştir. (Hucurât, 10)
Hz. Âdem’den günümüze kadar gelip geçmiş ve kıyâmete kadar gelecek olan bütün Mü’min’ler kardeştir ve bu kardeşlik kabirde, mahşerde, sıratta ve cennette ebediyyen devam edecektir. Bu nedenle bizden önce gelip geçmiş ve şu anda yer altında yatmakta olan din kardeşlerimizi de
unutmayalım ve dualarımıza onları da ortak edelim.

Yüce Allah buyuruyor:
Onlardan (öncekilerden) sonra gelenler derler ki: “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce imanla (âhirete) göçmüş (din) kardeşlerimizi bağışla!” (Haşr, 10)

Bizden sonra gelecek olan din kardeşlerimizin de arkamızdan bize dua etmelerini istiyorsak ki elbette isteriz. O halde bizler de, bizden önce âhirete göçüp gitmiş din kardeşlerimize,
“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce imanla (âhirete) göçmüş (din) kardeşlerimizi bağışla!” diye dua
edelim ve onların ruhlarına mânevî hediyeler gönderelim.

Yüce Allah buyuruyor:
Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve bütün Mü’min’leri bağışla! (Rabbenağfir-lî ve livâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmü’l-hisab) (İbrâhim, 41)

Her namazın son oturuşunda Rabbenâ âtinâ’dan sonra yukarıdaki âyet-i kerîmenin Arapça aslını okuyan kimse kendisi, annesi, babası ve hz. Âdem’den günümüze kadar gelip geçmiş trilyonlarca Mü’min’ler için dua eder ve kendiside onların yani yüz bini aşkın peygamberin, milyonlarca evliyanın ve trilyonlarca Mü’min’lerin duasına ortak olur.

Ne yazık, inandığı halde beş vakit namazı kılmayanlara ve trilyonlarca din kardeşinin duasından yoksun olanlara!..

Kaynak: Ahmet TOMOR Ölüm ve Berzah Alemi kitabı
"Bu sayfa 143 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın