“Daha Dönmem Ben Şiran’a”

İsmail HAYAL, mezkûr eserinde, onun “Daha Dönmem Ben Şiran’a” adlı bir şiirini kaydetmiştir ki şöyledir:

Yeter artık bu hasretim
Aşk ile halvetim
Sana gelmektir niyetim
Daha dönmem ben Şiran’a

Er geç âkıbetim budur
Şefâ‘at kânım bu mudur
Bu yol âşıklar yoludur
Daha dönmem ben Şiran’a

Kabûl eyle ümmetini
Alsın pîrden himmetini
Ver bakayım cennetini
Daha dönmem ben Şiran’a

Mustafâ’yım Mustafâ’ya
Varayım o pür-safâya
İlticâ kıldım Mevlâ’ya
Daha dönmem ben Şiran’a

Erdim şefâ‘at kânına
Kabûl edip ol yanına
Misafirim Osmân’ına
Daha dönmem ben Şiran’a

Bu cân cânânı arz eder
Garip kulun niyâz eder
Ümmet Muhammed’e gider
Daha dönmem ben Şiran’a

Yüzüm sürdüm eşiğine
Sen sahip ol âşığına
İlticam var böyle sana
Daha dönmem ben Şiran’a

Âşık isem yâre erem
Canlı pâkını görem
Eşiğine yüzler sürem
Daha dönmem ben Şiran’a

Fâni dünyada daraldım
Hasretin ile bunaldım
İlticâyı sana kıldım
Daha dönmem ben Şiran’a

Cismi canım arzuluyor
Hasret yaralar sızlıyor
Gönlüm Muhammed’e dönüyor
Daha dönmem ben Şiran’a

 

Hace Mustafa Şirani  (Kaddesallahu Sirrahu)
"Bu sayfa 147 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın