Aşık Emrah ‘

Kastamonu’nun zenginlerinden Alişan Bey adında bir zatın himayesine girer ve Alişan Bey’in yardımları ile aşk gücü olmaksızın bir evlilik yapar. Emrah Alişan Bey’e ölümünden sonra:

Bir zaman bu bezmden çok Alişanlar var idi
Çok şecaat sahibi sahip-kıranlar var idi
Böyle virane değildi gördüğüm gülzarlar
Bunda tezyin-haneler aıı mekanlar var idi
Kanda kalmış bilmezem bu gülşenin ranalan
Nice servi kad1iler nevres ci vanlar var id

 

Aşık Emrah

 

 

 
"Bu sayfa 154 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın